0 student
Cílem exkurzí je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích a ověřit si na praktických příkladech, jak probíhá edukace na památkových objektech, v muzeích a galeriích, v památnících a v dalších paměťových institucích. Samotná exkurze probíhá ve třech fázích. V první, přípravné, fázi jsou posluchači seznámeni s programem exkurze. Pracují s odbornou literaturou a prakticky uplatňují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých kurzech studia při přípravě svého odborného vystoupení. Během exkurze sledují prezentaci a edukační práci na navštívených objektech, odborné referáty svých kolegů a přednášejí vlastní příspěvek. Ve třetí fázi formou diskuse hodnotí kvalitu prezentace a interpretace kulturního dědictví na navštívených objektech a navrhují možné zlepšení. Stejně tak dochází k evaluaci všech vyslechnutých příspěvků, a to jak ze strany studentů, tak také ze strany přítomných učitelů.
Celý studijní plán naleznete zde
(Visited 28 times, 1 visits today)
Curriculum is empty

Instructor

User Avatar tomas

Free