0 student
Seminář Hudební jazyk I si klade za cíl představit hudbu v celém jejím spektru a všech aspektech s cílem otevřít absolventům cestu k hlubšímu porozumění hudebnímu jazyku a díky tomu ke zlepšení schopností využít hudební prostředky v rámci edukativních programů.

Primárně chce nahlédnout na hudební matérii různých slohových epoch, stylů a žánrů. Ačkoliv si dnes pod pojmem hudba každý představí často poměrně vyhraněný umělecký projev, jeho šíře je v dnešním světě obrovská. Co chápeme vlastně pod pojmem hudba? Odkud pochází nejtradičnější představa o smysluplné hudební skladbě? Proč mají nejjednodušší lidové písně svou typickou charakteristiku? Proč některou hudbu vstřebáme bez problémů a jinou strávíme obtížně, popř. se v ní nevyznáme vůbec? Tento seminář se bude snažit proniknout do hudebních struktur různých skladeb a naučit studenty vnímat různé skladebné postupy od dávné historie až po současnost

Seminář se bude zabývat několika důležitými problematikami.

1.         Hudba jako fenomén:

vznik, potřeba a příležitost k využití (např.: obřad, tanec, píseň jako projev emoce, pracovní píseň apod.), způsob prezentace (zpívaná poezie, divadlo, šlechtický salón, koncertní produkce, záznam –  nahrávka).

2.         Hudební matérie:

zvuky, tóny (alikvótní řada), rytmus jako pravidelný tep, puls (odvozený fyziologicky – srdeční tep, nebo od jistých činností), rytmus jako vychylování od pravidelného pulzu. Prapůvod instrumentů (píšťala, struna, rezonující materiály)

3.          Hudební systémy:

systémy jakožto umělé konstrukce na základě fyzikálních jevů (alikv. řada) (Asie, Indie, Evropa). Evropský vývoj, jako jediný, postupně vytvořil systém hierarchicky uspořádaných souzvuků (harmonie jako nauka). Pojmy „škála nebo řada“, „diatonika“, „chromatika“, „tónorod“, „akord“,  apod.

4.         Hudební techniky:

jednohlas, vícehlas – od heterofonie přes jednoduchý vícehlas (burdon, prodleva, paralelní vedení jako organum apod.) až po složitý kontrapunkt – harmonicky podmíněná melodie, novější techniky jako dodekafonie, modální technika, aleatorika. Pojmy: homofonie, polyfonie, kontrapunkt (jako soubor zásad), funkční harmonie a dílčí technické pojmy jako ostinato apod.

Řada témat bude doprovázena vybranými ukázkami z nahrávek hudebních skladeb různých slohových epoch, různých žánrů, různého charakteru a rozličného instrumentálního obsazení. Seminář by měl být koncipován jako týdenní s dvouhodinovou sazbou každý týden.

Celý studijní plán naleznete zde

(Visited 96 times, 1 visits today)
Curriculum is empty

Instructor

User Avatar tomas

Free