0 student
Jedná se o první ze souboru přednášek a seminářů zastřešených společným zájmem o historický rozměr kulturního dědictví. První kurz se soustředí na tzv. krajinné dědictví, další dva na rozmanité aspekty hmotných a nehmotných odkazů minulosti. Všechny kurzy reflektují utváření těchto odkazů v kulturně historických souvislostech, ve vazbě na globální i regionální proměny mentalit, společenského provozu či životního stylu.
Cílem kurzů je upozornit studenty na klíčové kapitoly a mezníky z českých, evropských i světových dějin, jež vytvářejí zásadní kontext pro historicky relevantní interpretaci kulturního dědictví v ČR. Kurz věnovaný problematice kulturní krajiny využívá mezioborové přístupy tzv. geo-historie, historické geografie a historické reflexe tzv. land-use. V přednáškách bude pozornost zaměřena na současný stav bádání, které se orientuje na interakce člověka a krajiny, respektive dějiny krajiny (např. longue-durée). V seminářích studenti do krajiny „vstoupí“, budou se ji učit „číst“ a interpretovat.
Celý studijní plán naleznete zde
(Visited 154 times, 1 visits today)
Curriculum is empty

Instructor

User Avatar martinbenes

Free