0 student

Kurz rozvíjí samostatné didaktické uvažování studentů. Pozornost je věnována spolupráci kulturních institucí se školami (např. roli rámcových vzdělávacích programů, vzdělávacím potřebám žáků všech stupňů škol), problematice celoživotního učení v historickém prostředí, rozvoji dobrovolnictví a komunitní spolupráce.

Kurz čerpá z teoretických východisek a výzkumů muzejní, galerijní a památkové pedagogiky a andragogiky, resp. příkladů dobré praxe z domova i ze světa.

V rámci seminářů si studenti osvojí terminologii potřebnou pro rozvoj spolupráce napříč různými profesními a zájmovými sektory. Absolvují exkurze a debaty s odborníky zaměřené na zjišťování návštěvnických potřeb či hodnocení interpretačních a edukačních nabídek vybraných organizací (např. státní, církevní, spolkové a soukromé).

Vytvoří a v diskusi s kolegy obhájí návrh interpretační strategie vybraného místa.

Na základě svého zájmu si pak studenti vyberou téma seminární práce (např. komplexní návrh edukačního programu, scénář komunitní výstavy).

Celý studijní plán naleznete zde.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Curriculum is empty

Instructor

User Avatar tomas

Free